Vyberte stránku

Ing. Roman Šůstek, Ph.D., znalec

„Valuation is nice in theory but fragile in practice. “,
– Oceňování je hezké teoreticky, ale křehké v praxi.

Služby

Jsem znalec jmenovaný podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech pro obor ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí (rezidenční nemovitosti, rekreační objekty, komerční prostory, pozemky apod.) a oceňování movitých věcí hmotných se specializací určování hodnoty strojních součástí a náhradních dílů, techniky lesní a zemědělské, techniky využívané ke zpracování dřeva, techniky využívané v potravinářském průmyslu, techniky využívané ve stavebnictví, techniky využívané ve strojírenském průmyslu, techniky zdvihací a manipulační, vozidel silniční dopravy.

Hlavním předmětem mé aktivity je komplexní ocenění majetku podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Jsem připraven realizovat ocenění pro komerční účely, pro daňové účely i pro účely soudních sporů. Dbám na vysokou kvalitu, odbornost a maximální objektivitu znaleckého posudku.

Činnost je prováděna na základě zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhlášky č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti, vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném a vyhlášky č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví, dále pak na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci movité a věci nemovité a na základě certifikace odhadce nemovitých věcí podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

Znalci náleží za každou hodinu práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti odměna podle vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném, v aktuálním znění.

Více na:

O mě

Vzdělání

  • 2015–2023 Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, doktorský studijní program, Ph.D.
  • 2009–2013 Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Specializační studium technického znalectví – oceňování nemovitostí
  • 2006–2008 Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Specializační studium technického znalectví – oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky
  • 1998–2003 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, magisterský studijní program, Ing.

Licenční zkoušky

  • 2023 Licenční zkouška dle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (zvláštní část znalecké zkoušky – oceňování nemovitých věcí)
  • 2021 Licenční zkouška dle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (obecná část znalecké zkoušky)
  • 2019 Ústav soudního inženýrství, Certifikovaný odhadce pro oceňování nemovitých věcí – číslo certifikátu 313/180/CON/2019, 313/213/CON/2022-RE
  • 2013 Soudní znalec jmenovaný Krajským soudem v Brně v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací motorová vozidla, stroje a zařízení, manipulační technika a zemědělská technika

Významné publikace v oboru oceňování majetku:

ŠŮSTEK, Roman. Analyse comparative des paramétres de fixation des prix. ÉVALUATION IMMOBILIÈRE AU CANADA. 2023,
roč. 67, č. 1, s. 19−22. ISSN 0827-2697.

ŠŮSTEK, Roman. Výpočtové modelování a oceňování tvářecích strojů. Trendy v podnikání. 2022,
roč. 12, č. 1, s. 72−82. ISSN 1805-0603.

ŠŮSTEK, Roman. Odvození lineárního regresního modelu (LRM) pro ohraňovací lis. Mladá veda/Young Science. 2023,
roč. 11, č. 1, s. 1−19. ISSN 1339-3189.

ŠŮSTEK, Roman. Posouzení mezních stavů u tvářecích strojů – vazba na tuzemské oceňovací přístupy. Scientia et Sociates. 2022,
roč. 18, č. 1, s. 35−40. ISSN 1801-7118.

Náhled disertační práce (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství):

ŠŮSTEK, Roman. Systémový přístup k oceňování tvářecích strojů. Brno, 2023.

Kontakt

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby, prosím kontaktujte mě. Působnost znalce zahrnuje celou Českou republiku.

Ing. Roman Šůstek, Ph.D.

Zahradní 676
Jedovnice 679 06
Telefon: +420 724 545 167
Email: romansustek@seznam.cz
Datová schránka: t42uic