Oceňování movitého a nemovitého majetku
Ing. Roman Šůstek

Informace

Nabízím služby v oblasti oceňování nemovitých a movitých věcí, tržní analýzy, stanovení obvyklé ceny a tržní hodnoty.

Oceňování nemovitých věcí provádím na základě živnostenského oprávnění a certifikace odhadce nemovitých věcí podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. Ocenění vypracuji na:

 • rezidenční nemovitosti (rodinné domy, bytové domy, jednotky),
 • rekreační objekty (rekreační chaty a domky, zahradní chaty a domky),
 • komerční prostory (administrativní budovy, výrobní a skladové prostory),
 • pozemky (stavební, zemědělské apod.).

Znalecké posudky vypracuji na movitý majetek v oboru ekonomika, odvětví oceňování movitých věcí hmotných, specializace:
 • určování hodnoty strojních součástí a náhradních dílů,
 • určování hodnoty techniky lesní a zemědělské,
 • určování hodnoty techniky využívané ke zpracování dřeva,
 • určování hodnoty techniky využívané v potravinářském průmyslu,
 • určování hodnoty techniky využívané ve stavebnictví,
 • určování hodnoty techniky využívané ve strojírenském průmyslu,
 • určování hodnoty techniky zdvihací a manipulační,
 • určování hodnoty vozidel silniční dopravy.

V případě potřeby oceňování majetku mě prosím kontaktujte.

Ceník služeb

Nemovitý majetek od 6 000 Kč podle druhu, rozsahu a složitosti ocenění.
Movitý majetek od 3 000 Kč podle druhu, rozsahu a složitosti ocenění.

Kontakt

Ing. Roman Šůstek
znalec, odhadce majetku
Zahradní 676
679 06 Jedovnice