Požadovaná ocenění jsou vypracovaná nestranně a zodpovědně, v domluvených termínech.

Movité věci
Jako znalec mohu vypracovat dle požadavku klienta znalecké posudky o ceně obvyklé, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace motorová vozidla, stroje a zařízení, zemědělské stroje a manipulační technika.

Nemovité věci
Provádím tržní odhady nemovitých věcí, odborná vyjádření k ceně nemovité věci pro případy prodeje, majetkového vyrovnání a dědického řízení. Dále provádím kontrolu a výpočet směrné hodnoty nemovitých věcí, resp. vyplnění příloh k jejímu výpočtu (více na zde). Směrná hodnota se používá pro stanovení srovnávací daňové hodnoty, viz § 11 a další zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Ing. Roman Šůstek
znalec, certifikovaný odhadce majetku
Zahradní 676
679 06 Jedovnice
mobil: +420 724 545 167
e-mail: romansustek@seznam.cz
web: odhadymajetku.eu