Znalec a certifikovaný odhadce majetku Ing. Roman Šůstek:

Znalec jmenovaný Krajským soudem v Brně, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Ministerstvem spravedlnosti (http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm).

Certifikovaný odhadce pro oceňování nemovitých věcí, certifikační orgán Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, akreditovaný ČIA, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. Certifikát číslo: 313/180/NOC/2019. Platnost certifikace: 30. září 2022.

Jsem členem ACO – Asociace Certifikovaných Odhadců (https://www.acerto.cz/).

Jsem studentem doktorského studia na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, oceňování majetku (https://www.vutbr.cz/usi).

Kontakt

Ing. Roman Šůstek
znalec, certifikovaný odhadce majetku
Zahradní 676
679 06 Jedovnice
mobil: +420 724 545 167
e-mail: romansustek@seznam.cz
web: odhadymajetku.eu