Ceny jsou pouze orientační, vždy záleží na domluvě se zadavatelem a náročnosti ocenění.

Odhady movitých věcí – znalecký posudek
a) Motorová vozidla… 1 500 Kč
b) Stroje a zařízení… 2 000 Kč
c) Zemědělské stroje… 2 000 Kč
d) Manipulační technika… 1 500 Kč

Odhady nemovitých věcí – odborné posouzení certifikovaným odhadcem nemovitých věcí
a) Bytová jednotka… 3 000 Kč
b) Rodinný dům… 4 000 Kč
c) Rekreační objekt… 3 500 Kč
d) Pozemek… 3 000 Kč
e) Garáž… 2 000 Kč

Směrná hodnota… 200 Kč za vyplnění jedné přílohy

Kontakt

Ing. Roman Šůstek
znalec, certifikovaný odhadce majetku
Zahradní 676
679 06 Jedovnice
mobil: +420 724 545 167
e-mail: romansustek@seznam.cz
web: odhadymajetku.eu